Home » Posts tagged 'ความกตัญญู'

Tag Archives: ความกตัญญู

ความกตัญญู “ไม่ใช่” เครื่องหมายของคนดีในยุคปัจจุบันอีกแล้ว

หลายคนคงได้ยินประโยคหนึ่งที่กล่าวไว้ว่า “ความกตัญญู เป็นเครื่องหมายของคนดี” ก็ยังมีอิทธิพลมากในสังคมไทยที่ยังยึดถือประโยคนี้อยู่  หากใครไม่คิดกตัญญูหรือทำคุณต่อบิดามารดา  จะหากินอะไรก็ไม่ขึ้น  บางทีก็มีเค้าความจริงอยู่บ้าง  แต่ก็ต้องดูที่บริบทของแต่ละครอบครัวด้วยเช่นกัน  ที่ความเชื่อข้อนี้ยังเป็นข้อโต้เถียงอยู่ว่า  ความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดีจริงๆ หรือเป็นสิ่งที่ยัดเยียดจากคนในสังคม?

การศึกษาในเรื่องนี้น่าสนใจมาก  ถือได้ว่าเปิดมิติใหม่อีกมุมมองของข้อถกเถียงเรื่องนี้อยู่  ซึ่งถ้ามองในเรื่องการนิยามนั้นจะนิยามได้เป็นข้อๆ ของ ความกตัญญู ที่สังคมไทยแต่ละชนชั้นกำหนดดังนี้

ความกตัญญู

ความกตัญญู เปลี่ยนแปลงไปจนนำไปสู่การเป็นโรคซึมเศร้า

มีลูกไวให้ทันใช้

ความกตัญญ ที่พ่อแม่อย่างเราต้องการประการแรก คือ มีลูกไวให้ทันใช้  หรือมีลูกเพื่อจะได้เลี้ยงตัวเองตอนแก่ แน่นอนว่าเวลามีลูก  คนเป็นพ่อแม่ก็หวังพึ่งพาลูกสักครั้งในชีวิต  อยากเจ้ากี้เจ้าการ  อยากพึ่งพาตามใจอยาก  อยากเรียกร้องให้เห็นความสำคัญตนเองตอนไม้ใกล้ฝั่ง  แต่ลืมไปว่าลูกก็มีชีวิตของลูกเอง  การนิยามเรื่องความกตัญญูเพื่อให้ทันใช้ตอนโตนั้นถือว่าเป็นนิยามที่คับแคบมาก 

เนื่องการศึกษาพบว่าเป็นช่องโหว่ในการเกิดโรคซึมเศร้าในเด็กและวัยรุ่น  เพราะช่วงวัยเด็กย่อมมีพัฒนาการตามวัยที่เปลี่ยนแปลง  และเป็นรอยต่อสู่วัยรุ่นในอนาคต  ส่วนหนึ่งมาจากปัญหาครอบครัว  ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ทะเลาะกันต่อหน้า  การถูกบังคับจากครอบครัวในเรื่องต่างๆ  ซึ่งเด็กและวัยรุ่นยังไม่มีภูมิคุ้มกันในชีวิตมากพอ  อาจทำให้เกิดความเครียดจนนำไปสู่การเป็นโรคซึมเศร้าในที่สุด

กตัญญูรู้คุณคน

ความกตัญญ ที่พ่อแม่อย่างเราต้องการประการที่สอง คือ กตัญญูรู้คุณคน  ต้องรู้จักการตอบแทน ถ้าใช้คำว่ากตัญญูให้ถูกทางก็เป็นเรื่องที่ดีอย่างยิ่ง  แต่การนำความกตัญญูก็มีโอกาสใช้ในทางที่ผิดเช่นกัน  เช่น  ระบบอุปถัมภ์  หรือเรียกกันว่าใช้เส้นสาย  เอาความดีเป็นเครื่องต่อรอง 

ซึ่งการใช้ช่องโหว่ของ ความกตัญญู เป็นเรื่องที่เลวร้ายกว่าที่คิดไว้  จากการศึกษาพบว่าการกตัญญูมีผลต่อเส้นสายอย่างมาก  เนื่องจากจะกลายเป็นทวงบุญคุณ  และลดคุณธรรมบางอย่างลงไปแทน  จะกลายเป็นสนับสนุนระบบอุปถัมภ์ (Patronage  System)  ไปโดยปริยาย

เราต้องกตัญญูต่อพ่อแม่

ความกตัญญ ที่พ่อแม่อย่างเราต้องการประการที่สาม คือ เราต้องกตัญญูต่อพ่อแม่ ผิดถูกเขาก็คือพ่อแม่ จะมองในภาพนี้ก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิด  หากพ่อแม่เป็นแบบอย่างที่ดีพอที่ลูกจะกตัญญูด้วย  หลายคนตัดสินจากสิ่งที่เห็นภายนอก  มีไม่น้อยที่พ่อแม่ไม่ให้ความรักเท่าๆ กัน  จะผิดจะถูกไม่สนคิดแค่เป็นพ่อแม่  และไม่เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูกเลย 

จากการศึกษาพบว่าพ่อแม่ที่เรียกร้องต่อลูกเรื่องความกตัญญู  กลับสร้างความอึดอัดใจต่อลูกมาก  เนื่องจากพ่อแม่ใช้ข้อนี้เพื่อเห็นแก่ตัว  และใช้ข้อนี้เพื่อเอาชนะ  และทำร้ายลูกโดยไม่รู้ตัว  ลูกจะมีอารมณ์แปรปรวนมากในช่วงวัยรุ่น  และมีโอกาสก้าวร้าวมากกว่า  เป็นผลมาจากการเลี้ยงดูที่ไม่เหมาะสมตั้งแต่เด็ก

สรุปการศึกษาในภาพรวมนั้น  การกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณจะว่าดีก็ดีมาก  แต่ก็มีข้อเสียแอบแฝงอยู่  เราจะต้องดูบริบทของเหตุการณ์และมองตามสภาพความเป็นจริงเป็นหลัก  ถ้าเราทำความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้ง  ใช้ในทางที่ถูกต้อง  เหมาะสมตามครรลองครองธรรม  และมีความเข้าใจซึ่งกันและกัน  ความกตัญญู จะเป็นเครื่องมือที่น่าศรัทธายิ่ง  ไม่ใช่มีเอาไว้เพื่อข่มขู่  บังคับขู่เข็ญ  เป็นข้ออ้างในการทำผิด  หรือขัดขวางมนุษย์ซึ่งกันและกันอีกต่อไป

ติดตามข่าวสาร ข้อมูลด้านการศึกษา ที่เราได้นำมาให้คุณถึงที่ในเว็บไซต์นี้

ข่าวการศึกษาไทย ข้อมูลการเรียน การศึกษาต่อ กศน ปวช ปวส ปตรี ล่าสุด เว็บไซต์ข่าวการศึกษาไทย

ข่าวการศึกษาไทย ข้อมูลการเรียน ข้อมูลด้านการเรียน เรื่องราวเกี่ยวกับการสอบ การศึกษาในระบบโรงเรียน และการศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างๆ ข้อมูลปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการศึกษา การจัดการเรียนการสอน และปัญหาในแวววงการศึกษาไทย รวมทั้งการจัดการเรียนการสอน

ข่าวการศึกษาไทย ข้อมูลการเรียน ในรูปแบต่างๆ arab-games ได้นำเรื่องราวเกี่ยวกับแนวโน้มของการศึกษา

ข่าวการศึกษาไทย และปัญหาของนักเรียนทั้งในด้านที่ส่งผลดีและผลเสียที่ทำให้สังคมไทยยังต้องมีการปรับปรุงระบบการศึกษาไทยให้ก้าวทันต่อสังคมในยุคปัจจุบัน ข่าวการศึกษาไทย และเรายังรวบรวมข่าวด้านการศึกษาต่อทั้งในประเทศและต่างประเทศ ข้อมูลทุนการศึกษาต่างๆ เพียงแค่คุณเข้ามาที่ ข่าวการศึกษาไทย คุณจะทราบข่าวสารด้านการศึกษาอย่างแน่นอน

ข่าวการศึกษาไทย arab-games.net300

 

ขอบคุณเพื่อนบ้าน เว็บสถานที่ท่องเที่ยวที่ให้ข้อมูลข่าวสารดีๆมาตลอดอย่าง http://www.alupkame.info เว็บแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวทั่วโลก